Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Formularz wyszukiwania:
Główna treść strony

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko osoby wykonującej czynności związane z kierowaniem ruchem drogowym określone w Prawie o Ruchu Drogowym tzw. Stopka

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko osoby wykonującej czynności związane z kierowaniem ruchem drogowym określone w Prawie o Ruchu Drogowym tzw. Stopka

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie;
 • minimum wykształcenie zawodowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe);
 • nieposzlakowana opinia;
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na w/w stanowisku.

Do zakresu obowiązków należy:
 • w godzinach określonych przez dyrektora szkoły kierowanie ruchem drogowym na przejściu dla pieszych ul. Nowodworska w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły;
 • wykonywanie innych czynności wynikających z organizacji pracy szkoły.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę;
 • Wymiar zatrudnienia –pełen etat. (40 godzin tygodniowo);
 • Szkolenie - kierowanie ruchem drogowym;
 • Przyjazną atmosferę pracy.
CV prosimy przesyłać na adres sp_sekretariat@op.pl lub składać bezpośrednio w sekretariacie szkoły, ul. Szkolna 10, 05-124 Skrzeszew (tel. 22 782 30 95)
Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym.”

Złożonych dokumentów szkoła nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone. O zakwalifikowaniu się na rozmowę kwalifikacyjną kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Wytworzył:brak danych, data: 02.10.2018 r., godz. 00.00
Wprowadził:Agnieszka Więcka, data: 02.10.2018 r., godz. 17.30
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Więcka, data: 02.10.2018 r., godz. 17.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.10.2018 r., godz. 17.31Agnieszka WięckaEdycja strony
02.10.2018 r., godz. 17.30Agnieszka WięckaDodanie strony

Strona oglądana: 151 razy.